วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 13:30 น. ..สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยนายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ประชุมประจำเดือน ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

(Visited 101 times, 1 visits today)