วันที่ 3 ก.ค 60 เวลา 9:30 น. ..สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยนายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน.ส่วนราชการ ได้แนะนำตัว น.ส.ดวงพร นาหนองขามนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ซึ่งย้ายมาจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม มีนายนราธร ศรประสิทธิ์ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นประธานในการประชุมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

(Visited 267 times, 1 visits today)