30 มิย.2560 เวลา 9:30 น. ..สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยนายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มอบหมายให้นางทิพเนตร จัตวี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการร่วม ประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเพื่อชี้แจง ซักซ้อมให้การประเมินให้ไปเป็นในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมพระศรีสุวรรณวงศา (ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอฯ)

(Visited 107 times, 1 visits today)