27 มิ.ย. 60 เวลา 9:35 น. …..นายบุญโฮม งามเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ (สพจ.มค.) ติดตามประเมินผล”โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ” อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 4 กลุ่ม

(Visited 65 times, 1 visits today)