26 มิถุนายน 2560 นายบุญโฮม งามเลิศ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศ ร่วมกับนายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ติดตามประเมิน”โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์otop”

(Visited 86 times, 1 visits today)