30 มิย.2560 เวลา 9:30 น. ..สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยนายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มอบหมายให้นางทิพเนตร จัตวี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการร่วม ประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเพื่อชี้แจง ซักซ้อมให้การประเมินให้ไปเป็นในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมพระศรีสุวรรณวงศา (ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอฯ)

[...]

อ่านต่อ

..วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 9:30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โดยนายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จนท.พัฒนาชุมชน ผู้นำ อช. จนท.ส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจในการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น”บ้านสวย เมืองสุข” ระดับเขต บ้านนาสีนวลเหนือ หมู่ที่ 11 ต.นาสีนวล อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม มีนายนราธร ศรประสิทธิ์ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน

[...]

อ่านต่อ

27 มิ.ย. 60 เวลา 9:35 น. …..นายบุญโฮม งามเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ (สพจ.มค.) ติดตามประเมินผล”โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ” อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม จำนวน 4 กลุ่ม

[...]

อ่านต่อ

26 มิถุนายน 2560 นายบุญโฮม งามเลิศ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศ ร่วมกับนายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ติดตามประเมิน”โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์otop”

[...]

อ่านต่อ