อบรมสารสนเทศ

8 มี.ค. 60 จนท.สารสนเทศ จังหวัดมหาสารคาม อบรมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาชุมชนอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

(Visited 756 times, 1 visits today)