โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในการป [...]
อ่านเพิ่มเติม