ประชุมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

สพอ.พนมสารคาม kick off การขับเคลื่อน OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 @ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00น. นางสรัลนุช โพธิ์ชัยโย พัฒนาการอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในการประชุมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอพนมสารคาม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานใน ปีที่ผ่านมา กำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานในปี 2563 ตรวจสอบฐานข้อมูลของกลุ่ม รวมถึงการจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ในการประชุมครั้งนี้มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการเข้าประชุม รวม 53 คน โดยมีนางสาวกิตินัดดา โอสถานนท์ ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอเป็นกลไกที่สำคัญในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

(Visited 34 times, 1 visits today)