ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562  นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ พิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ณ ห้องประชุมอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายถาวร เทพสุวรรณ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ ในการตรวจประเมินมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 1) นางสาวอรวรรณ มนตรีวงค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฎิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด (อำเภอบางปะกง) 2)คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า และ 3) กลุ่มอาชีพสตรีดีเด่น กลุ่มอาชีพสตรีขายอาหารตามสั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขนุน

(Visited 24 times, 1 visits today)