ติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนสัมมาชีพตามแนวทางประชารัฐ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนสัมมาชีพตามแนวทางประชารัฐ ผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลและจัดเวทีในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ณ บ้านหัวกระพี้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. โดยมีนางสรัลนุช  โพธิ์ชัยโย พัฒนาการอำเภอพนมสารคามและผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร ให้การต้อนรับ

(Visited 58 times, 1 visits today)