โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานในการปลูกต้นนนทรีป่าตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณโบสถ์โบราณ บ้านโคกหัวข้าว หมู่ที่ 3 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จำนวน 100 ต้น โดยมีจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

(Visited 28 times, 1 visits today)