“ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง”

#ชอบกดlike
#ใช่กดshare

ขอเชิญรับชม
สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง” ภายใต้โครงการุดกระแสสังคมที่มีทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ลิ้งค์รวม : https://www.youtube.com/watch?v=yGOr_XIa65A&list=PLGMLybXvLRg9WLXJoasUpksaPrk45B8_h

1. ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์
– สปอต ปปช ชุด แซงคิว Subthai
ลิ้งค์ : https://youtu.be/yGOr_XIa65A

– สปอต ปปช ชุด หัวหน้าพาโกง SubThai
ลิ้งค์ : https://youtu.be/MV_Vk55NRtM

– สปอต ปปช ชุด ซื้อสิทธิ ขายเสียง SubThai
ลิ้งค์ : https://youtu.be/JAafRZPL9vc

– สปอต ปปช ชุด คุณว่าใครชนะ SubThai
ลิ้งค์ : https://youtu.be/t1YuXdFlqYw

– สปอต ปปช ชุด การบ้าน SubThai
ลิ้งค์ : https://youtu.be/TMDbSA-mzOk

2. ภาพยนตร์ Motion Infographic
– หลักสูตรต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง Sub Thai
ลิ้งค์ : https://youtu.be/F8X6aDHDW2w

– หลักสูตรต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง EN Ver
ลิ้งค์ : https://youtu.be/Jt0qbrsSa64

– เกมโกง สังเวียนทุจริต Sub Thai
ลิ้งค์ : https://youtu.be/Okw8frmKm9k

– เกมโกง สังเวียนทุจริต EN Ver
ลิ้งค์ : https://youtu.be/z0fEnfUWh5w

– โรคปิดหูปิดตาปิดปาก Sub Thai
ลิ้งค์ : https://youtu.be/k9gMBS–_p0

– โรคปิดหูปิดตาปิดปาก EN Ver
ลิ้งค์ : https://youtu.be/WYPTaAHCw_c

(Visited 80 times, 1 visits today)