พช.ขยายผลปลูกผักสวนครัวสู่ชุมชน ตา​มหลัก​ “บวร”

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมไพร Change​ For​ Good​ : องค์กร​คุณธรรม​ น้อม​นำ​หลัก​ปรัชญาของ​เศรษฐกิจ​พอเพียง​สู่​การปฏิบัติ​จน​เป็น​วิถี​ : วันที่​ 25 มิถุนายน 2563
นายจำรัสชัย จำปา พัฒนาการอำเภอพนมไพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มเครือข่ายฯ ผู้นำชุมชม กลุ่มองค์กรสตรี และชุมชน ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ขยายผลปลูกผักสวนครัวสู่ชุมชน ตา​มหลัก​ “บวร” ณ วัดคุ้มวราราม หมู่ที่ 5 ตำบลพนมไพร​ อำเภอพนมไพร​ จังหวัดร้อยเอ็ด​ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร เป็นประธานในพิธี ถวายเมล็ดพันธ์ผักแก่ท่านเจ้าอาวาส เพื่อมอบให้ผู้นำชุมชน นำไปขยายผล ปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ชุมชนต่อไป

(Visited 41 times, 1 visits today)