โครงการขยายผลปลูกผักสวนครัวสู่ชุมชน ตา​มหลัก​ “บวร”

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมไพร Change​ For​ Good​ : องค์กร​คุณธรรม​ น้อม​นำ​หลัก​ปรัชญาของ​เศรษฐกิจ​พอเพียง​สู่​การปฏิบัติ​จน​เป็น​วิถี​ : วันที่​ 19 มิถุนายน 2563
นายจำรัสชัย จำปา พัฒนาการอำเภอพนมไพร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับ อช. กพสม กลุ่มเครือข่ายฯ ผู้นำชุมชม ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ตามโครงการขยายผลปลูกผักสวนครัวสู่ชุมชน ตา​มหลัก​ “บวร” ณ วัดคุ้มกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลพนมไพร​ อำเภอพนมไพร​ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 30 times, 1 visits today)