ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ในพื้นที่อำเภอพนมดงรัก

เข้าชม 93 ครั้ง
  1. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านพนมดิน หมู่ที่ 4 ตำบลตาเมียง https://goo.gl/maps/K9eBZ6UFQT62
  2. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลตาเมียง  https://www.google.co.th/maps/@14.3873337,103.2397702,1088m/data=!3m1!1e3?hl=th
(Visited 93 times, 1 visits today)