สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูต้นน้ำตามแนวพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง