โครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง

เข้าชม 35 ครั้ง

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๒  นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม  พัฒนาการอำเภอพนมดงรัก ร่วมโครงการพบผู้ว่าฯหน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานเปิดโครงการ ณ.โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

(Visited 35 times, 1 visits today)