ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 18 ครั้ง

วันที่ ๗ ก.ย ๖๒ นางสาวเกศกนก เทพหนู และนางสาวลภัสลดา อูฐสวย เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ.บ้านพนมดิน ม.๔ ต.ตาเมียง            อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

(Visited 18 times, 1 visits today)