โครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

เข้าชม 14 ครั้ง

วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๒ นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอพนมดงรัก และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก ร่วมโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ.บ้านโนนยางกุด ม.๑๐ ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

(Visited 14 times, 1 visits today)