ร่วมตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินการหมู่บ้าน ตามหลักปรัชญาฯ

เข้าชม 9 ครั้ง

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวอัมพร ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอพนมดงรัก ร่วมเป็นคณะกรรมการจากส่วนราชการ ในการตรวจเยี่ยม และประเมินผล การดำเนินหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ณ.บ้านหนองคันนา ม.๕ และบ้านหนองคันนาสามัคคี ม.๘ ตามภารกิจของหน่วยงานทหาร พัน ร.๒๑ ในพื้นที่ ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

(Visited 9 times, 1 visits today)