โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการจับผ้าประดับ

เข้าชม 24 ครั้ง

วันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีด้านการจับผ้า โดยมีนายเครือณรงค์  พงษ์รื่น  นายอำเภอพนมดงรัก เป็นประธาน ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก  อ.พนมดงรัก  จ.สุรินทร์

(Visited 24 times, 1 visits today)