โครงการปฏิบัติธรรมนำสุข

เข้าชม 13 ครั้ง

วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๒  นายสรสาสน์  สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นำหัวหน้ากลุ่มงานฯ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ และกลุ่ม องค์กร เครือข่าย จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข เพื่อส่งเสริมคุณธรรมของบุคลากรภายในองค์กร  ณ.วัดป่าเขาโต๊ะ  ม.๑๙  ต.บักได  อ.พนมดงรัก  จ.สุรินทร์

(Visited 13 times, 1 visits today)