ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเแลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ฯ

เข้าชม 26 ครั้ง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๒ นางสาวอัมพร  ยิ่งได้ชม พัฒนาการอำเภอพนมดงรัก และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งกลุ่ม/องค์กร เครือข่าย ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

(Visited 26 times, 1 visits today)