ติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนบ้านพนมดงรัก

เข้าชม 25 ครั้ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก ติดตามการดำเนินงานตามโครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชนบ้านพนมดงรัก หมู่ที่ 18 ตำบลบักได กิจกรรม การเพาะถั่วงอกคอนโด

(Visited 25 times, 1 visits today)