ติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนบ้านละเอาะ

เข้าชม 38 ครั้ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก ติดตามการดำเนินงานตามโครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชนบ้านละอาะ หมู่ที่ 4 ตำบลจีกแดก กิจกรรม การทำน้ำปลาร้าเเละไข่เค็ม

(Visited 38 times, 1 visits today)