ติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนบ้านทานตะวัน

เข้าชม 19 ครั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก ติดตามการดำเนินงานตามโครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชนบ้านทานตะวัน หมู่ที่ 10 ตำบลจีกแดก

(Visited 19 times, 1 visits today)