ติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนบ้านอำปึล

เข้าชม 49 ครั้ง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก ติดตามการดำเนินงานตามโครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชนบ้านอำปึล หมู่ที่ 6 ตำบลบักได กิจกรรมการทำกล้วยฉาบ

(Visited 49 times, 1 visits today)