ติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนบ้านใหม่พัฒนา

เข้าชม 25 ครั้ง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก ออกติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชนบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลาง

(Visited 25 times, 1 visits today)