ติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนบ้านหนองคันนา

เข้าชม 48 ครั้ง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก ติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชน ณ บ้านหนองคันนา หมู่ที่ 5 ตำบลตาเมียง

(Visited 48 times, 1 visits today)