ขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนบ้านสระแก้ว

เข้าชม 15 ครั้ง

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

นางสาวพิมพ์ประไพ สร้างดี พัฒนาการอำเภอพนมดงรัก ออกติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ณ บ้านสระะแก้ว ม.๗ ต.โคกกลาง

(Visited 15 times, 1 visits today)