ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอพนมดงรัก ชั้น ๒

(Visited 8 times, 1 visits today)