โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

เข้าชม 17 ครั้ง

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก ให้บริการกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านอถโลก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบักได

(Visited 17 times, 1 visits today)