ประชุุมเตรียมความพร้อมโครงการขยายผลสัมมาชีพชุมชน

เข้าชม 15 ครั้ง

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขยายผลสัมมาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอำเภอพนมดงรัก ชั้น ๒

(Visited 15 times, 1 visits today)