เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน

เข้าชม 22 ครั้ง

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมดงรัก ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยทีมวิทยากรสัมมาชีพ จำนวน ๕ หมู่บ้าน รวม ๑๕ คน ณ ห้องประชุมอำเภอพนมดงรัก ชั้น ๒

(Visited 22 times, 1 visits today)