พิธีฉลองเงินพระราชทานกองทุนเเม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 12 ครั้ง

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

กองทุนเเม่ของแผ่นดินบ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลจีกแดก ดำเนินงานพิธีฉลองเงินพระราชทานกองทุนเเม่ของแผ่นดิน โดยมีนายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอพนมดงรัก เป็นประธานในพิธี

(Visited 12 times, 1 visits today)