พช.พนม ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมดนตรี และของดี 4 อำเภอ สุราษฎร์ มิวสิค เฟส 2022 (Surat Music Fest 2022)

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมมหกรรมดนตรีและของดี 4 อำเภอ สุราษฎร์ มิวสิคเฟส 2022 ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายอำเภอพนม, นายอำเภอบ้านตาขุน, นายอำเภอคีรีรัฐนิคม, นายอำเภอวิภาวดี,ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวทั้ง 4 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มหกรรมดนตรีและของดี 4 อำเภอ สุราษฎร์ มิวสิคเฟส 2022 (Surat Music Fest 2022) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2565 ณ ลานป่าไม้นอก เขาสก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอพนม อำเภอบ้านตาขุน อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอวิภาวดี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กระจายสู่ชุมชนโดยรอบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกหน่วยงานในพื้นที่มีการบูรณาการร่วมกัน

ในการนี้ นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวนัยนา มากแก้วกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวจันทร์วรรณ ว่องเมธากุล นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโอทอป พร้อมด้วย นางสาวประไพพัฒน์ จินดารัตน์ พัฒนาการอำเภอพนม เข้าร่วมประชุม ดังกล่าว

สำนักงานพัฒนาชุมชน ได้รับมอบภารกิจ ฝ่ายจัดงานและกิจกรรม โดยการจัดหาสินค้าและผลิตภัณฑ์โอทอป เข้าร่วมจำหน่ายภายในงานจำนวน 8 บูธ โดยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโอทอป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประสานผู้ประกอบการโอทอปในพื้นที่ตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนได้ประสานความร่วมมือขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับบูธจำหน่ายสินค้าชุมชนจากธนาคารออมสิน โดยธนาคารออมสินยินดีให้การสนับสนุนผู้ประกอบการดังกล่าว เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน ให้สินค้าผลิตภัณฑ์ของดีในพื้นที่ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในวงกว้างต่อไป

ข่าวฉบับที่ 51/2566
#อำเภอพนม “สองอุทยานใหญ่ ใจกลางสองฝั่ง ยังบัวผุดสวย รวยเขาเสียบหมอก”
#พช.พนม อัจฉริยะ (Smart CDD Phanom)
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
ภาพ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี / ข่าว : นายภาณุวัฒน์ คุ้มเสน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนม
#สุราษฎร์ธานี
#Suratthani
#CDD
#CDDSurat
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Changforgood
#พัฒนาคือสร้างสรรค์

(Visited 15 times, 1 visits today)