พช.พรรณานิคม : รับมอบน้ำดื่มจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

พช.พรรณานิคม : รับมอบน้ำดื่มจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565
เวลา 14.00 น.
*** นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้ผู้แทนมอบน้ำดื่มขวดตราช้าง จำนวน 100 โหล เพื่อใช้ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
~~~~~~🌟~~~~~~
#วิชชาลัยดอนกอยวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
~~~~~~🌟~~~~~~
** Change for Good**
**สกลนคร เมืองสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม**
**อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร**
**ทีมประชาสัมพันธ์ พช.พรรณานิคม…รายงาน**

(Visited 20 times, 1 visits today)