นางอำไพ ดวงคุณ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพรรณานิคม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอพรรณานิคม วันที่ 06 เม.ย. 2564

ความก้าวหน้าการทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และศูนย์หัตถกรรมคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอพรรณานิคม วันที่ 01 เม.ย. 2564

การติดตามความก้าวหน้าการทอผ้าลายพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และการจัดทำหนังสือการทอผ้าย้อมคราม “ดอนกอยโมเด