นางอำไพ ดวงคุณ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพรรณานิคม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอพรรณานิคม วันที่ 13 ม.ค. 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ