นางอำไพ ดวงคุณ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอพรรณานิคม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอพรรณานิคม วันที่

พช.พรรณานิคม : ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การขับเคลื่อนการพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน “เอามื้อสามัคคี”