หมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอพนัสนิคม

 

รายชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

อำเภอพนัสนิคม

ตั้งแต่ปี 2548-2563

ที่

ปีที่ได้รับ

ตำบล

หมู่

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน

1

2548

หัวถนน

8

บ้านป่าแก้ว

2

2548

ทม.พนัสนิคม

ชุมชนย่อยที่ 5

3

2549

นาวังหิน

10

บ้านน้ำซับ

4

2549

หนองปรือ

2

บ้านทรงธรรม

5

2550

ท่าข้าม

6

บ้านไผ่แถว

6

2550

สระสีเหลี่ยม

7

บ้านไร่

7

2550

หนองเหียง

7

บ้านหนองตามิตร

8

2551

นาเริก

10

บ้านเนินแร่

9

2551

หมอนนาง

4

บ้านทุ่งเหียง

10

2552

ทม.พนัสนิคม

ชุมชนย่อยที่ 6

11

2552

หนองปรือ

8

บ้านหนองไก่เถื่อน

12

2552

หนองปรือ

7

บ้านหนองไผ่

13

2552

หมอนนาง

2

บ้านหนองไทร

14

2552

หมอนนาง

5

บ้านเหนือ

15

2553

บ้านเซิด

4

บ้านปอ

16

2555

หนองปรือ

10

บ้านหนองเซ่ง

17

2555

หัวถนน

4

บ้านกลางในตลาด

18

2556

ท่าข้าม

3

บ้านดอนกลุ่ม

19

2556

นาเริก

13

บ้านหนองโมกข์

20

2557

ไร้หลักทอง

1

บ้านริมคลอง

21

2557

สระสี่เหลี่ยม

4

บ้านเนินแพง

22

2558

นามะตูม

5

บ้านท่าโพธิ์

23

2558

หนองขยาด

1

บ้านหนองโสน

24

2559

หน้าพระธาตุ

11

บ้านกลาง

25

2559

หัวถนน

3

บ้านแหลมเขา

26

2560

นาเริก

11

บ้านหนองปลาไหล

27

2560

วัดโบสถ์

3

บ้านดอนทอง

28

2561

หน้าพระธาตุ

6

บ้านเชิงเนิน

29

2561

ทุ่งขวาง

8

บ้านนากระรอก

30

2562

วัดหลวง

3

บ้านไร่ยายชี

31

2562

กุฏโง้ง

3

บ้านเนินพลับ

32

2563

โคกเพลาะ

7

บ้านเนินตามาก(ต้นกล้า)

33

2563

บ้านช้าง

1

บ้านหนองพลับ(ต้นกล้า)

 

(Visited 40 times, 1 visits today)