ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อำเภอพนัสนิคม

ทั้งหมด 47 หมู่บ้าน

ลำดับที่ 

จัดตั้งเมื่อปี 

ชื่อหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 

ตำบล

1

2536

บ้านหนองกระพง

3

นาเริก

2

2536

บ้านเนินตามาก

7

โคกเพลาะ

3

2537

บ้านปอ

4

บ้านเซิด

4

2537

บ้านหนองขยาด

7

หนองขยาด

5

2537

บ้านนากระรอก

8

ทุ่งขวาง

6

2538

บ้านหนองผักปอด

5

นาเริก

7

2538

บ้านโคก

9

สระสี่เหลี่ยม

8

2539

บ้านใน

1

สระสี่เหลี่ยม

9

2539

บ้านในบน

10

สระสี่เหลี่ยม

10

2539

บ้านไร่หลักทอง

2

ไร่หลักทอง

11

2539

บ้านศาลา

5

บ้านเซิด

12

2539

บ้านหนองยาง

5

หนองเหียง

13

2539

บ้านอ้อขาด

3

โคกเพลาะ

14

2539

บ้านโคกกลุ่ม

5

โคกเพลาะ

15

2539

บ้านต้นโพธิ์

2

วัดหลวง

16

2539

บ้านหนองบก

2

หัวถนน

17

2539

บ้านหนองคู

6

หัวถนน

18

2539

บ้านหนองปรือ

1

หนองปรือ

19

2539

บ้านเนิน

4

นาเริก

20

2539

บ้านดอนกลุ่ม

3

ท่าข้าม

21

2540

บ้านหนองไทร

2

หมอนนาง

22

2541

บ้านนาตาทอก

4

ทุ่งขวาง

23

2541

บ้านแปลงเกตุ

4

หนองเหียง

24

2542

บ้านหนองตามิตร

7

หนองเหียง

25

2542

บ้านหนองครก

8

นาวังหิน

26

2542

บ้านกลางคลองหลวง

6

ไร่หลักทอง

27

2542

บ้านหนองโคลน

4

หนองขยาด

28

2542

บ้านหนองไผ่

7

หนองปรือ

29

2542

บ้านเนินแฝก

6

โคกเพลาะ

30

2542

บ้านหนองเม็ก

15

นาเริก

31

2542

บ้านเนินแร่

10

นาเริก

32

2544

บ้านเนินพุด

1

โคกเพลาะ

33

2544

บ้านนอก

2

สระสี่เหลี่ยม

34

2544

บ้านหินดาด

3

สระสี่เหลี่ยม

35

2544

บ้านเขาดินวังตาสี

11

สระสี่เหลี่ยม

36

2544

บ้านริมคลอง

1

ไร่หลักทอง

37

2544

บ้านนา

3

ไร่หลักทอง

38

2544

บ้านหนองม่วงเก่า

6

หนองขยาด

39

2544

บ้านหนองเหียง

8

หนองขยาด

40

2544

บ้านเนินค้อ

7

นาเริก

41

2544

บ้านหนองโมกข์

13

นาเริก

42

2544

บ้านหนองแก

15

นาเริก

43

2544

บ้านหนองเถร

8

ไร่หลักทอง

44

2544

บ้านนาวังหิน

1

นาวังหิน

45

2544

บ้านสระนา

5

นาวังหิน

46

2544

บ้านหนองศาลา

3

ทุ่งขวาง

47

2544

บ้านทุ่งแฝก

3

นาวังหิน

 

 

 

 

(Visited 23 times, 1 visits today)