พัฒนาการอำเภอพนัสนิคม จัดตั้งศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ และดำเนินโครงการ“พัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤติโควิด” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

เข้าชม 17 ครั้ง

 

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.

นางประเพิน ภูสง่า พัฒนาการอำเภอพนัสนิคมพร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรม “พัฒนาคุณภาพ ชีวิต สู้วิกฤติโควิด” เพื่อสร้างมั่นคงทางอาหารให้แก่ครัวเรือน และจัดตั้งศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ อำเภอพนัสนิคม ณ บ้านเนินมะกอก หมู่ 3 ตำบลนามะตูม ในการนี้นางประเพิน ภูสง่า ได้ให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟัง พร้อมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก และร่วมกันปลูกผักลงในแปลง และมอบป้ายศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ ให้กับผู้นำการเปลี่ยนแปลง

(Visited 17 times, 1 visits today)