พัฒนาการอำเภอพนัสนิคม ลงพื้นที่ ตรวจสอบ โครงการเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

 

 

         นางประเพิน ภูสง่า พัฒนาการอำเภอพนัสนิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และตัวแทนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ ตรวจสอบ โครงการสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 โครงการ ในพื้นที่ ตำบลวัดหลวง และตำบลบ้านเซิด

 

         ในการนี้ ได้สอบถามรายละเอียดของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้กลุ่มสมาชิกฯ ได้นำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระดับอำเภอ   พิจารณาต่อไป

(Visited 18 times, 1 visits today)