พัฒนาการอำเภอพนัสนิคม นำทีมผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ ติดตามผู้ประกอบการ OTOP

 

 

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

 

 

 

        นางประเพิน ภู่สง่า พัฒนาการอำเภอพนัสนิคม พร้อมด้วยนางสาวชุดากานต์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักการตลาดรุ่นใหม่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่มผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการยุค 4.0 ในพื้นที่ตำบลสระสี่เหลี่ยม

 

 

        ในการนี้ได้ติดตาม การนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการจำหน่ายสินค้าบนช่องทางตลาดออนไลน์ รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายตลอดจนการรับฟังปัญหา/อุปสรรคต่างๆ จากการใช้ช่องทางออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้า

(Visited 25 times, 1 visits today)