ติดตาม พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่  19 มกราคม 2564

เวลา 09.00 น

นางประเพิน ภูสง่า พัฒนาการอำเภอพนัสนิคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และครูพาทำ ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ตำบลนาเริก

ในการนี้ นางประเพิน ภูสง่า ได้อธิบายแนวทางที่ได้จากการประชุมทางไกล กรมการพัฒนาชุมชน ในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินงาน และการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานพื้นที่ อีกด้วย

 

(Visited 52 times, 1 visits today)