นางประเพิน ภูสง่า

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนาการอำเภอพนัสนิคม