วันที่4 กุมภาพันธ์ 2564 นายทศพร กัลยาพันธ์ มอบหมายให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอำเภอพนา ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่แปลงของ นายไสว ทามแก้ว ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทำกิจกรรม ดังนี้ 1.ทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้งและมูลสัตว์แบบไม่กับกองเพื่อเก็บไว้ใช้ในแปลง 2.สอบถามเจ้าของแปลง เกี่ยวกับ ต้นไม้5ระดับ 3.ออกแบบแปลงจากแบบมาตรฐานที่สัดส่วน 2:3 ดินร่วนปนทราย ซึ่งเจ้าของแปลงต้องการปรับทิศทางของที่พักอาศัย

วันที่4 กุมภาพันธ์ 2564 นายทศพร กัลยาพันธ์ มอบหมายให้นั [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 ม.ค. 63นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต) อ.พนา จ. อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ทำปุ๋ยหมัก ในพื้นที่แปลงครัวเรียนเป้าหมายฯที่ได้รับผิดชอบ

วันที่ 21 ม.ค. 63นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต) อ.พนา จ. อ [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามการดำเนินงานศูนย์แพทย์แผนไทย อ.พนา พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงของ นายสงัด บันลือ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5 ต.พนา และได้เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 5 ต.พนา

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจัง [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 นายทศพร กัลยาพันธ์ พัฒนาการอำเภอพนา พร้อมด้วยลูกจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่โคก หนอง นา)ร่วม – สำรวจพื้นที่แปลงต้นแบบ (สำรวจสภาพภูมิสังคม )และเลือกรูปแบบแปลงครัวเรือนต้นแบบของนายสงัด บรรลือ ม.5 บ้านโนนธุ และนางวันดี สารรัตน์ ม.4 บ้านปทุมแก้ว อ.พนา

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564 นายทศพร กัลยาพันธ์ พัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 ม.ค. 64 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา ติดตามความก้าวหน้า การทอผ้าลายมัดหมี่ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าปทุมแก้ว,วิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมด้ายบ้านเสารีก,กลุ่มทอผ้าบ้านโนนธาตุ

วันที่ 13 ม.ค. 64 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา ติดตามความ [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 ธ.ค. 2563 สพอ.พนา ลงพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 14 ธ.ค. 2563 สพอ.พนา ลงพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมผ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ขอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ผลิตภัณฑ์ของอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ สั่งซื้อได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา facebook: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา เบอร์โทรสำนักงาน: 045 463 503 085-3068350

ขอประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ขอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ. พนา ประชุมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประการ OTOP เพื่อเตรียมสินค้าจำหน่ายในงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

สพอ. พนา ประชุมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประการ OTOP เพื่อเตรียมส [...]
อ่านเพิ่มเติม