วันที่ 28 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพนา พร้อมด้วย ผู้นำ อช. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในครบรอบ 51 ปี โครงการอาสาพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์ราชการเก่า ม.9 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

วันที่ 28 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพนา พร้ [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ เพื่อชี้แจงแนวทางในการขอรับเงินอุดหนุน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 27 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จัดประ [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา ประชุม [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา รับลงทะเบียน ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ทุกวัน เวลาราชการ เวลา 08.30 น. -16.30

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา รับลงทะเบียน ผู้ผลิตผู้ประกอ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ 1-4 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1-2

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน [...]
อ่านเพิ่มเติม