“สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 นายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางชไมพร แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

“สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ขับเคลื่อ [...]
อ่านเพิ่มเติม

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ วันพฤหัสที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา นำโดยนายทศพร กัลยาพันธ์ พัฒนาการอำเภอพนา ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ฯ อำเภอพนา รวม 2 7 หมู่บ้าน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระเหลาเทพนิมิต ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ วันพฤหัสท [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา “จังหวัดอำนาจเจริญ ยกทีมลงพื้นที่ ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือน กรกฎาคม 2565”

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา “จังหวัดอำนาจเจริญ ยกทีมลงพ [...]
อ่านเพิ่มเติม

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. อำเภอพนา หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านสร้อย ม.10 ต.จานลาน ได้ให้การต้อนรับและรับการประเมินจากคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดี เด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ วัดบ้านสร้อย ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 7 [...]
อ่านเพิ่มเติม

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ วันพุธที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา 10.00 น. นายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอพนา เป็นประธานในประชุมประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพนา (ศจพ.อ.) เพื่อติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ ณ ห้องประชุมพระเหลาเทพนิมิต ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ วันพุธที่ [...]
อ่านเพิ่มเติม

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาเจริญ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอพนา พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 4 ครัวเรือน ประเภท A หัวไวใจสู้ ดังนี้ 1. นางสังวาลย์ พันตัน ม.3 ต.พระเหลา ส่งเสริม อาชีพเลี้ยงปลา 2.นางปัญจรา เหลาผา ม. 5 ต.พระเหลา ส่งเสริม อาชีพเลี้ยงปลา 3.นายบุญเลิศ สีเขียว ม.4 ต.ไม้กลอน ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค 4. นายแสงจันทร์ บูชาพันธ์ ม.1 ต.จานลาน ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง โดยได้ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการปลูกพืชสวนครัว ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป #cdd #กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDayCDD #CDDAMNAT #Changeforgood #TheBestofAmnat #อำนาจเจริญต้องเจริญ #มีงานเด็ดต้องเช็คอิน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาเจริญ วันที่ 25 [...]
อ่านเพิ่มเติม

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาเจริญ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชัยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน4 ครัวเรือน ดังนี้ 1.นางสำลี บุญโสมม.5 ต.พนา 2.นายทศกรรณ์ อินจันทร์ ม. 2 ต.พนา 3.นางกิม วริสาร ม.13 ต.จานลาน 4.นายสมัย แก้วคูณเมือง ม.16 ต.จานลาน เพื่อ ติดตาม หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการในการแก้ปัญหาต่อไป

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาเจริญ วันที่ 17 [...]
อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอำเภอพนา (นายวสุรุจ สามารถ) มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา นำคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอำนาจเจริญ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การขับเคลื่อนตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 3 แปลง ดังนี้ 1.นางจันทร์เพ็ญ ศรีระดา ม.3 บ.อีเก้ง ต.พระเหลา อ.พนา 2.นายมนูญ คู่แก้ว ม.4 บ.ผึ้ง ต.จานลาน อ.พนา 3.นายอนุศักดิ์ สมพันธ์ ม.3 บ.ดอนชาด ต.ไม้กลอน อ.พนา

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอำเภอพนา (นายวสุ [...]
อ่านเพิ่มเติม

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาเจริญ วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. อำเภอพนา นำโดยเสนอนายอาจอง ผิวงาม รักษาราชการแทนนายอำเภอพนา เป็นประธานในการประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ เพื่อมอบหมายทีมฯ ลงไป จำแนกและตรวจสอบ วิเคราะห์ ปัญหา ครัวเรือเป้าหมายฯ โดยอำเภอพนา มีกลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลคนจนจากระบบ TPMAP ปี 2565 จำนวน 157 ราย

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาเจริญ วันที่ 24 [...]
อ่านเพิ่มเติม