สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา “จังหวัดอำนาจเจริญ ยกทีมลงพื้นที่ ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือน กรกฎาคม 2565”

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา “จังหวัดอำนาจเจริญ ยกทีมลงพื้นที่ ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำเดือน กรกฎาคม 2565”

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 – 16.00 น. นายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางชไมพร แหวนเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงพื้นที่ติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดค้างชำระ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มอาชีพที่กู้เงินกองทุนฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 – 2564

โดยในวันนี้ได้ดำเนินการในเขตพื้นที่อำเภอพนา ซึ่งมีนายทศพร กัลยาพันธ์ พัฒนาการอำเภอพนา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ และกลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงินกองทุน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 กลุ่ม มีกลุ่มที่กู้ยืมปิดหนี้ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 47,922 บาท

 

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl2565

#WorldSoilDayCDD

#CDDAMNAT

#Changeforgood

#TheBestofAmnat

#อำนาจเจริญต้องเจริญ

#ดีเกินคาดอำนาจเจริญ

#มีงานเด็ดต้องเช็คอิน

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 6 times, 1 visits today)